Wkrótce informacje o kolejnej edycji kursu.

Kurs biblijny
Dziedzictwo Izraela

to wyjątkowy, 2-tygodniowy program, którego celem jest głębsze poznanie Izraela.

mapa-Izrael
Jerozolima
23.04 – 07.05.2019

W trakcie kursu uczestnicy mają możliwość:

przebywania i wspólnej modlitwy w Jerozolimie i Galilei – miejscach, które pobudzają wiarę i na nowo inspirują lekturę Biblii;

wysłuchania serii nauczań, które przybliżają biblijne zrozumienie wybrania Izraela i jego znaczenie w Bożym planie zbawienia oraz nauczanie Kościoła na temat relacji chrześcijan i Żydów;

spotkania członków społeczności żydowskiej i poznania świadectwa ich wiary oraz codziennego życia w Izraelu.

Do udziału w kursie zapraszamy chrześcijan z różnych denominacji i narodów. Kurs jest tworzony w środowisku Kościoła Katolickiego, a u jego podstaw leży umiłowanie jedności chrześcijan, wyrażonej przez docenienie bogactwa tradycji Kościoła Katolickiego i innych wspólnot chrześcijańskich we wzajemnej wymianie darów.

Zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Całość jest tłumaczona na język polski.