Zaproszeni goście

Nauczania i spotkania prowadzi szerokie grono zaproszonych osób. Naszych nauczycieli łączy miłość do Izraela i wizja całej ludzkości, która będzie zjednoczona w prawdzie, poznaniu i umiłowaniu Boga Izraela.

o. Mariusz Orczykowski OFMConv – Dyrektor Fundacji Sług Ducha, duszpasterz, doktor teologii, rektor WSD Franciszkanów w Krakowie.

W swoim nauczaniu przedstawi historię Bożego Przymierza z narodem wybranym i wizję Kościoła z Żydów i nie-Żydów, w oparciu o Słowo Boże i dokumenty Soboru Watykańskiego II.

ks. David Neuhaus SJ – jezuita żydowskiego pochodzenia, były wikariusz patriarchalny katolików języka hebrajskiego, doktor teologii, wykładowca biblistyki, teologii biblijnej i judaizmu na Salezjańskim Uniwersytecie Papieskim w Jerozolimie
 

Poprowadzi studium Biblii, które przybliży nam pierwotny, hebrajski kontekst historyczny i kulturowy tej księgi.

ks. Rafic Nahra – wikariusz patriarchalny katolików języka hebrajskiego, duszpasterz uchodźców i migrantów, doktor teologii.

Przybliży nam historię powstania Wikariatu Świętego Jakuba dla Katolików Języka Hebrajskiego w Izraelu oraz świadectwo życia i wiary swojej wspólnoty parafialnej oraz jej relacji i współpracy z miejscową społecznością żydowską.

Kurs „Dziedzictwo Izraela” jest również unikalną okazją do poznania świadectwa i historii Żydów wierzących w Jezusa.

Do podzielenia się tym doświadczeniem zapraszamy przedstawicieli środowisk mesjańskich, którzy od wielu lat zaangażowani są w inicjatywy dialogu i pojednania pomiędzy żydowską i nie-żydowską (pochodzącą z innych narodów) częścią Kościoła.

Do tej pory Fundacja Szkoła Sług Ducha współpracowała m.in. z poniższymi osobami. W trakcie najbliższego kursu możemy po części gościć inne osoby, w zależności od ich dostępności czasowej.

Daniel Juster – członek założyciel TJCII (W Stronę II Soboru Jerozolimskiego), założyciel i dyrektor Tikkun International, doktor teologii, wykładowca uniwersytecki.

Przedstawi historię relacji żydowskich i nie-żydowskich uczniów Jezusa w Kościele pierwszych wieków oraz historię ruchu mesjańskiego.

Benjamin Berger – członek TJCII, lider kongregacji mesjańskiej The Lamb on Mt. Zion.
 

Podzieli się niezwykłym świadectwem swojej wiary oraz historią swojej rodziny, własnej aliji i życia w Izraelu.

Eyal Friedman – członek TJCII Now Generation

Przybliży nam biblijne znaczenie świąt żydowskich, a raczej „Świąt Pana”, z których duchowej głębi mogą czerpać wszystkie narody.

Program kursu uzupełniają seminaria ze specjalistami i praktykami.

Każdy z nich wnosi do kursu unikalną wiedzę oraz różnorodne doświadczenie życia i pracy w różnych zakątkach Izraela.

Izajasz Gruber – doktor historii, wykładowca Jewish History w Israel Study Center, tłumacz.

Poprowadzi praktyczne warsztaty studiowania Biblii, uwzględniające znaczenie oryginalnych hebrajskich słów, które najczęściej niełatwo jest oddać w tłumaczeniu, ale które możemy odkrywać przez pełne pasji poszukiwania.

Yonatan Allon – historyk, magisterium z Jewish Studies, Washington University, St. Louis, redaktor naczelny Kehila News Israel.

Podczas swojego seminarium przybliży historię starożytnego Izraela oraz obecny kontekst społeczno-kulturowy państwa Izrael i jego ogromną różnorodność.

Marianna Gol – prezes Fundacji Strumienie na Pustyni, od wielu lat aktywnie zaangażowana w pomoc kobietom i dzieciom na południu Izraela.

Podzieli się swoim doświadczeniem służby potrzebującym oraz wizją współpracy chrześcijan i Żydów w byciu znakiem Bożej obecności w tym świecie, w oczekiwaniu na Przyjście Pana w Chwale.